لوتیتو: با جوانگرایی می توان به افزایش درآمد مالی هم رسید

لوتیتو: با جوانگرایی می توان به افزایش درآمد مالی هم رسید

کلودیو لوتیتو رییس باشگاه لاتزیو گفت:من معتقد هستم که با جوانگرایی می توان موقعیت اقتصادی باشگاهها را هم بهتر کرد.

به نقل از پایگاه خبری کالچونیوز کلودیو لوتیتو رئیس باشگاه لاتزیو گفت:در حال حاضر فوتبال ایتالیا با مشکلاتی مواجه است. این مشکلات ناشی از سرمایه گذاری در بخش جوانگرایی است. همه در این جا از جوانگرایی و فرصت دادن به جوانها صحبت می کنند در حالیکه هیچ سرمایه گذاری قابل توجه ای در این رابطه در باشگاهها انجام نمی گیرد. اما در باشگاه لاتزیو شرایط بطور کلی فرق کرده و متفاوت است. من معتقد هستم که با جوانگرایی می توان موقعیت اقتصادی باشگاهها را هم بهتر کرد. به همین علت سیاست باشگاه را روی این امر متمرکز کرده ایم و امیدوار هستیم که در آینده بسیار نزدیک بتوانیم به اهداف مورد نظر خود دست یابیم.

/ 0 نظر / 31 بازدید